حتی به قهرش...

"بر من گذشتی، سر بر نکردی

از عشق گفتم ، باور نکردی

 

دل را فکندم، ارزان به پایت

سودای مهـرش  در سر نکردی

 

گفتم گلم را، می بویی از لطف

حتی به قهرش، پرپر نکردی

 

دیدی سبویی،  پر نوش دارم

باتشنگی ها، لب تر نکردی

 

هنگام مستی، شور آفرین بود

لطفی که با ما، دیگر نکردی

 

آتش گرفتم، چون شاخ نارنج

گفتم: نظر کن، سر بر نکردی !"

 

 

...سیمین بهبهانی بی نظیر...

فقط خدا می دونه چقدر این شعر رو دوست دارم

فقط خدا می دونه چقدر دلم برای حال و هوای

خودم توی شبهای سپیدم تنگ شده ....

 

/ 0 نظر / 69 بازدید