یعنی باور کنم که...

"...چه برف عجیبی می بارد.

 

اکنون

   سالهاست

      از پیشم رفته ای

اما یادت

هر لحظه به من نزدیک تر می شود

حتا شبی کنار چپرها آمد

گفتم : بله. کیست؟ آمدم

می دانستم تویی

از شماتت همسایه ها ترسیدم

بر مویم دست کشیدم

کتله ام را پوشیدم

به سوی صدا دویدم

اما تو پشت چپر نبودی

و من عبور تو را از تکان برگ صنوبر فهمیدم.

 

می گویند صنوبر درخت بهشتی است

یعنی باور کنم که تو مرده ای؟..."

 

...از شمس لنگرودی...

/ 0 نظر / 45 بازدید