یادآوری

امشب بعد از مدتها نشسته ام روبروی خودم، یادم آمد در روزگاری نه چندان دور خانم ف.ک ای بودم با شبهایی سپید، با شبهایی جادویی، با شبهایی از آن خود، همین امشب که نم باران زده ، قطعات دلبخواهی پیانو در فضا جاریست، بعد از تماشای یک فیلم فوق العاده یادم آمد چقدر جای شبهایی از این دست در زندگی من خالیست، یادم آمد شعر معجزه است، باران معجزه است، شب معجزه است، موزیک معجزه است، یادم آمد یادآوری معجزه است...

/ 0 نظر / 57 بازدید