پست های ارسال شده در تیر سال 1388

هنوز هم

درد معده ام خوب نمی شود                                   و من بَدم                                   باد نمی آ ید ومن،                                   هنوز هم دوستش دارم                                                      ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 15 بازدید

تنهایی

پیرزن زیبای بی لبخند                                                                آن روز بی پایان تابستان                               بر پاگرد خانه اش،                                         شاید عبور حتی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 16 بازدید

مادر

١. و مادرم، نگاه مهربان او به وسعت تمامی بهشت هاست و مهربانی اش ،مرا به خاک سخت این زمین وصل می کند                                                 ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 15 بازدید

آدمها

این روزها فهمیدم،           برخی آدمها             صورتک هایی                       مفتضحند                                که                   بی شرمی شان                                 آشکاراست                                       فقط کافی ست                                            چشمهایمان ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 14 بازدید