پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

شاید

١. سرداست هوا و دستهایم تنداست باد و تپش قلبم گرفته است آسمان و دلم گرم و آرام وباز می شوند؟ "شاید زود،شاید هرگز"                                         ۲. "شاید وقتی دیگر" شاید روزی بهتر امروز ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 15 بازدید

یک اتفاق ساده

دخترک خندید    گونه اش چال افتاد             چشمها زیبا شد                  دخترک خندید و                              در دل سنگ پسر                                    رخنه ای پیدا شد!
/ 17 نظر / 21 بازدید