پست های ارسال شده در دی سال 1388

سرما

وقتی زنگ زد سردش بود ،ساعتهاست خداحافظی کرده ایم                                      امامن هنوز احساس سرمامی کنم ...   ...زمستان بود  سرد و هچیکس نبود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید