پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

مثل کودکی هایم

و بعداز صدفهای ساحلپیرهن پری دریایی                          دوختمرفته رفته            رفتم به اعماق دریا                                    و هرگز باز نگشتم!     
/ 17 نظر / 53 بازدید

هزار و یک شب

آغوش آرام توقصه قشنگی بودکه هر شب خسته بی خواب                           - باز-                           می گفتمش                           برای کودک درونمکه چطور یک شب ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 210 بازدید